Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Beide systemen worstelen met de stijgende kosten van medische behandeling en de veranderende demografie. Ongeveer 87,5% van de personen met een ziektekostenverzekering zijn lid van het publieke systeem, terwijl 12,5% gedekt worden door particuliere verzekeringen (vanaf 2006). Er zijn veel verschillen tussen de volksgezondheidsverzekering en de particuliere verzekering. Over het algemeen zijn de voordelen en kosten in de particuliere verzekering beter voor jongeren zonder familie. Er zijn zware vereisten om aan de particuliere verzekering deel te nemen, omdat het duurder wordt in jaren De wettelijke ziektekostenverzekering (est 1883) maakt deel uit van het Duitse sociale verzekeringssysteem, samen met de wettelijke ongevallenverzekering (est 1883) De wettelijke ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsverzekering (est. In 1889), de werkloosheidsverzekering (uit 1927) en de langdurige zorgverzekering (est. In 1995). Sinds 2009 is de ziekteverzekering verplicht voor iedereen die in Duitsland woont. De wettelijke ziektekostenverzekering is een verplichte verzekering voor werknemers met een jaarlijks inkomen van minder dan € 54.900 (in 2015, jaarlijks aangepast) en anderen.

Met de 'Imperial Bill van 15 juni 1883' en zijn update vanaf 10 april 1892 werd de zorgverzekeringsrekening gecreeerd, die een verplichte ziekteverzekering voor werknemers heeft ingevoerd. Oostenrijk volgde Duitsland in 1888, Hongarije in 1891 en Zwitserland in 1911. Op 29 april 1869 creeerde de provinciale ziektekostenverzekering in Beieren de eerste wet die de ziektekostenverzekering voor laaginkomsten inleidt en reguleerde. Het was beperkt tot personen met een inkomen lager dan 2000 Mark per jaar en garandeerde de verzekerde een minimuminkomen van 60% tijdens ziekte. Functie van de wettelijke ziekteverzekering overeenkomstig § 1 SGB V is de gezondheid van de verzekerde te behouden, te herstellen of te verbeteren. Volgens § 27 SGB V omvat dit ook de ziekteproblemen te onderdrukken. Alle verzekerden hebben in principe hetzelfde recht op uitkeringen. De reikwijdte van de uitkeringen is geregeld in SGB V ("social insurance bill five") en beperkt door § 1 SGB V. De voordelen moeten adequaat, passend en economisch zijn en mogen niet hoger zijn dan de vereiste voor de verzekerde. Extra voordelen kunnen alleen toegekend worden op basis van specifieke voorschriften op basis van formele wetgeving. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah